Sammy vom Amtsberg
Sammy vom Amtsberg

Male * Silver Shaded * born 07.09.2019 Sire: Vlinderveen`s Armando, Exotic Dam: Quendoline v. Amtsberg, Exotic

Sammy vom Amtsberg
Sammy vom Amtsberg

Male * Silver Shaded * born 07.09.2019 Sire: Vlinderveen`s Armando, Exotic Dam: Quendoline v. Amtsberg, Exotic

Sammy vom Amtsberg
Sammy vom Amtsberg

Male * Silver Shaded * born 07.09.2019 Sire: Vlinderveen`s Armando, Exotic Dam: Quendoline v. Amtsberg, Exotic

Sammy vom Amtsberg
Sammy vom Amtsberg

Male * Silver Shaded * born 07.09.2019 Sire: Vlinderveen`s Armando, Exotic Dam: Quendoline v. Amtsberg, Exotic

1/4